1A

Pe data de 14 septembrie biserica prăznuieşte Înălţarea Sfintei Cruci. Această sărbătoare aminteşte de minunea şi puterea Sfintei Cruci de a da viaţă celor morţi. Sfânta Cruce a fost găsită de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin, pe muntele Golgota împreună cu alte două cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul şi care sunt crucile tâlharilor răstigniţi odată cu El, patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia a înviat în momentul în care a fost atinsă de crucea  pe care a fost răstignit Hristos.

,,Adevăratul creştin ortodox cinsteşte Crucea care s-a sfinţit cu mâinile lui Hristos pe Golgota şi se închină ei cu toată evlavia şi smerenia. La fel cinsteşte şi crucea cea nevăzută a suferinţelor vieţii în Hristos pe care a răbdat-o şi Mântuitorul până la moarte, şi încă moarte pe cruce (Filipeni 2,8). Dar şi aceasta să cunoască creştinul ortodox că crucea nevăzută a suferinţelor Sale este de multe feluri şi fericit este acel creştin care cu credinţă în Dumnezeu şi cu multă răbdare îşi duce crucea suferinţelor pe pământ în dragostea lui Hristos, spre mântuirea sufletului său.’’ ( Părintele Ilie Cleopa )

No Comments
 

IMG_1

Fundaţia ,,Anisia Ioana’’ mulţumeşte Primariei Municipiului Târgovişte pentru diploma acordată în cadrul ,, Galei de Excelenţă’’. Prin activitatea pe care noi ca şi fundaţie o desfăşurăm, încercăm să dăm ajutor, speranţă şi curaj celor sărmani şi defavorizaţi. Dorim să le mulţumim tuturor partenerilor şi colaboratorilor noştri care au contribuit  la crearea unei lumi mai bune pentru beneficiarii noştri.

Un gest mic făcut dintr-o inimă mare poate însemna atât de mult.

No Comments
 

1264_08-maica_domnului_w400

Naşterea Maicii Domnului este prăznuită pe 8 septembrie. Sfânta Fecioara Maria s-a născut în familia sfinţilor şi drepţilor Ioachim şi Ana din Nazaret. Până în acel moment Sfinţii Ioachim şi Ana nu fuseseră binecuvântaţi cu naşterea unui copil. Această sărbătoare aminteşte de minunea prevestirii naşterii Fecioarei Maria de către îngerul Domnului. Ascultându-i rugăciunile Sfintei Ana, Dumnezeu trimite pe îngerul Său care îi vesteşte acesteia că va avea un copil. Sfântul Ioachim se afla în mijlocul turmelor sale, unde întristat fiind, se dusese pentru a fi singur. Aflând vestea bucuriei, s-a întors acasă cu nadejde în Dumnezeu. La vremea cuvenita s-a împlinit cuvântul îngerului, iar Sfânta Ana a născut pe Sfânta Fecioara Maria.

Tot pe 8 septembrie are loc începutul anului bisericesc, aflat  sub ocrotirea şi binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria.

No Comments
 

Taierea-Capului-Sf-Ioan-Botezatorul

În fiecare an, pe data 29 august, Biserica ortodoxă prăznuieşte Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini. Fiu al Elisabetei şi al preotului Zaharia, este cunoscut sub denumirea de “Înaintemergătorul Domnului”, pentru că a anunţat venirea lui Hristos.
Zaharia, tatăl său, era preot al Legii Vechi, iar mama sa era din neamul lui Aaron şi erau rude cu Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana. În timp ce Zaharia slujea la templu în Ierusalim, Arhanghelul Gavriil i-a vestit ca Elisabeta va naşte un fiu la bătrâneţe şi se va chema Ioan. Pentru că Zaharia s-a îndoit de această veste, a rămas mut până ce Elisabeta a născut.

Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul din prorocii Vechiului Testament, care face legătura cu Noul Testament. Primele cuvinte de învăţătură ale Sfântului Ioan Botezătorul au fost: “Pocăiti-vă, ca s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 3, 2). Tot aşa a început şi Hristos învăţătura Sa.

Din Evanghelie cunoaştem ca Irod, la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere, a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în castelulul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată.
Pentru că se temea că Botezatorul ar putea învia dacaă trupul ar fi fost îngropat alături de cap, Irod nu a dat ucenicilor decât trupul sfăntului, care a fost îngropat în Sevastia. Capul a fost îngropat de Irodiada în curtea sa, la mare adâncime.
În amintirea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica Ortodoxa a rânduit ca ziua de 29 august să fie zi de post aspru.
Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc care se încheie pe data de 31 august.

No Comments
 

Untitled-1

Creştinii serbează în 15 august Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare religioasă cunoscută ca Sfânta Maria Mare.  Anul bisercesc începe şi se încheie cu sărbători închinate Maicii Domnului ( Nașterea Maicii Domnului și Adormirea Maicii Domnului) .

Sărbătoarea de astăzi poartă denumirea de “Adormire”, pe de o parte pentru că în cadrul bisericii nu se poate vorbi despre “moartea” unui sfânt, iar pe de altă parte pentru că tradiţia bisericească spune că obstescul sfărşit al Fecioarei Maria a fost asemenea unei adormiri.

Tradiţia Bisericii spune ca Sfânta Fecioară a supravieţuit vreme de 11 ani durerii de a-şi vedea fiul sacrificat. Cu trei zile înainte de moarte, Arhanghelul Gavriil i s-a arătat şi i-a dat vestea, oferindu-i posibilitatea să se pregătească, prin rugă şi bun-rămas de la cei apropiaţi, pentru momentul reîntâlnirii cu Fiul său.
Se mai spune ca Sfântul Duh i-a anunţat pe Apostoli să mearga la Ierusalim ca să participe la înmormântare. Icoanele care înfăţişează priveghiul o arată pe Maria întinsă pe catafalc în straie împărăteşti, înconjurată de arhangheli, îngeri, apostoli şi mulţime. La căpătâiul ei stă Iisus, care poartă în braţe un prunc – simbol al sufletului Mamei Sale gata să fie luat la cer.

Maria a fost îngropată în localitatea Ghetsimani. Ajuns la trei zile după înmormântare, Apostolul Toma a cerut să fie deschis mormântul ca să-şi ia rămas bun de la Maica Domnului. Cei prezenţi au rămas uimiţi să vadă că trupul lipsea şi au înţeles că Născătoarea fusese luată la ceruri.

În seara de 14 august se oficiază prohodul Adormirii Maicii Domnului.
“Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești spunea:  ”În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa”.

No Comments

Deschiderea Oficiala

ASTAZI 23 SEPTEMBRIE A FOST INAUGURATA CANTINA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL