Untitled-1

Creştinii serbează în 15 august Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare religioasă cunoscută ca Sfânta Maria Mare.  Anul bisercesc începe şi se încheie cu sărbători închinate Maicii Domnului ( Nașterea Maicii Domnului și Adormirea Maicii Domnului) .

Sărbătoarea de astăzi poartă denumirea de “Adormire”, pe de o parte pentru că în cadrul bisericii nu se poate vorbi despre “moartea” unui sfânt, iar pe de altă parte pentru că tradiţia bisericească spune că obstescul sfărşit al Fecioarei Maria a fost asemenea unei adormiri.

Tradiţia Bisericii spune ca Sfânta Fecioară a supravieţuit vreme de 11 ani durerii de a-şi vedea fiul sacrificat. Cu trei zile înainte de moarte, Arhanghelul Gavriil i s-a arătat şi i-a dat vestea, oferindu-i posibilitatea să se pregătească, prin rugă şi bun-rămas de la cei apropiaţi, pentru momentul reîntâlnirii cu Fiul său.
Se mai spune ca Sfântul Duh i-a anunţat pe Apostoli să mearga la Ierusalim ca să participe la înmormântare. Icoanele care înfăţişează priveghiul o arată pe Maria întinsă pe catafalc în straie împărăteşti, înconjurată de arhangheli, îngeri, apostoli şi mulţime. La căpătâiul ei stă Iisus, care poartă în braţe un prunc – simbol al sufletului Mamei Sale gata să fie luat la cer.

Maria a fost îngropată în localitatea Ghetsimani. Ajuns la trei zile după înmormântare, Apostolul Toma a cerut să fie deschis mormântul ca să-şi ia rămas bun de la Maica Domnului. Cei prezenţi au rămas uimiţi să vadă că trupul lipsea şi au înţeles că Născătoarea fusese luată la ceruri.

În seara de 14 august se oficiază prohodul Adormirii Maicii Domnului.
“Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești spunea:  ”În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa”.

No Comments
 

1

2

Astăzi în marea sărbătoare ortodoxă a Schimbării la Faţă a Mântuitorului, la Cantina ,, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’, beneficiarii s-au bucurat de dezlegarea la peşte şi la vin.

Mulţumim patiseriei Spring pentru deliciosul cozonac!

No Comments
 

schimbarea-la-fata-1-25x35cm-tempera-pe-lemn

Schimbarea la față a Domnului este prăznuită pe 6 august. Această sărbătoare aminteşte de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Hristos îşi descoperă dumnezeirea Sa prin natura umană pe care a asumat-o. Evanghelistul Matei spune “Şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17, 2), în vreme ce evanghelistul Marcu spune că veşmintele Lui s-au făcut albe ca zăpada (Marcu 9,3). Faptul ca Evanghelistul Matei spune despre chipul lui Hristos ca era “ca soarele”, iar Luca, vorbind despre veşmintele Sale, menţionează că “erau ca zăpada”, ne descoperă ca firea omenească nu a fost absorbită de cea dumnezeiască în Hristos, căci “zăpada” nu a fost topită de “soarele” din El. Amintim ca firea umană şi dumnezeiască din Hristos sunt unite în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit în Hristos.

No Comments
 

i-i-neamt

Iubiţi credincioşi, Sfântul Ioan de la Neamţ este cel mai nou sfânt român canonizat de Biserica Ortodoxa. Viaţa lui aleasă, nevoinţa lui mulţi ani în peşteră, smerenia lui şi, mai ales, aflarea moaştelor lui întregi şi neputrezite, l-au făcut vrednic să fie canonizat şi trecut în ceata sfinţilor.

Acest ales cuvios român s-a nascut la 23 iulie, 1913, în satul Crainiceni – Botoşani, fiind singur la părinţi. Din botez a primit numele Ilie. După 6 luni de la naştere mama sa a plecat la Domnul, apoi şi tatăl său a murit în primul război mondial. Rămânănd orfan, copilul a fost crescut de bunica sa Maria. Dupa zece ani a decedat şi ea, iar copilul Ilie a fost luat de un frate de-al tatălui său. El l-a dat la şcoală şi la liceu.

În anul 1933 tânărul Ilie a intrat în viaţa monahala la Mânăstirea Neamţ, fiind ales de Duhul Sfânt să slujească lui Hristos. Aici s-a călugărit la 8 aprilie, 1936, primind numele de Ioan, iar în toamna acelui an s-a dus să se închine la Mormântul Domnului şi a rămas în Ţara Sfântă până la sfârşitul vieţii.

Întrând în obştea Mânăstirii Sfântul Sava, s-a nevoit acolo zece ani ca paraclisier şi infirmier, apoi a fost hirotonit preot la Mormântul Domnului şi a fost cinci ani stareţ la mânăstirea românească de la Iordan, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, având ucenic pe monahul Ioanichie.

Din anul 1952 Cuviosul Ioan lacob se retrage, împreună cu ucenicul său, la peştera Sfânta Ana de lângă Mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul. Aici se nevoieşte în neîncetată rugăciune, în post şi în cugetare la cele cereşti, până la 5 august, 1960, când îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu, fiind în vârstă de 47 de ani.

Aceasta este, pe scurt, viaţa Sfântului Ioan Iacob, numit şi “Hozevitul”, după numele locului acela pustiu, care se cheama Hozeva.

Fiind îngropat în peştera Sfânta Ana, unde s-a nevoit în ultimii opt ani, trupul Sfântului Ioan a stat acolo timp de 20 de ani până la 8 august, 1980, căci, prin minune, s-a desfăcut mormântul şi i s-a aflat trupul întreg, neputred, răspândind bună mireasmă. Apoi, cu binecuvântarea Patriarhului Benedict de la Ierusalim, a fost dus la Mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, asezându-i sfintele moaşte în racla frumos împodobită, în care se află până astăzi în biserica Sfântului Ştefan, unde vin mulţi pelerini şi îi sărută racla lui şi icoana.

Iar în anul 1992, la 20 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, trecându-l în rândul sfinţilor, sub numele de ” Sfântul Ioan de la Neamţ “. În prezent, i se zideşte şi o biserică la Mânăstirea Neamţ, în numele lui, unde îi vor fi aduse şi sfintele sale moaşte.

Iată pe cine face Dumnezeu sfinţi! Iată pe cine preamareşte Dumnezeu pe pământ şi în cer! Nu pe cei bogaţi, nu pe cei lăudaţi de oameni, nu pe cei învăţaţi! Ci, pe cei smeriţi, pe cei blânzi, pe cei care se roagă neîncetat şi au inima curată. Pe aceia îi laudă Dumnezeu, întru aceia se preamareşte Hristos şi pe aceia îi face sfinţi şi îi numără în ceata Cuvioşilor Părinţi din Rai.

No Comments
 

adormirea-maicii-domnului2

Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe data de 1 august şi se termină pe data de 15 august odată cu praznicul Adormirii Maicii Domnului.  Este unul dintre cele patru posturi mari de peste an. Postul Adormirii Maicii Domnului este un post rânduit de Biserică spre aducerea aminte a virtuţiilor alese ale Sfintei Fecioare Maria şi de postul cu care ea însăşi, dupa tradiţie, s-a pregătit pentru trecerea la cele veşnice.
Acest post are un înalt sens religios. El este un act de cinstire a Sfintei Fecioare Maria, un act de puritate din partea creştinilor, o renunţare
de bunăvoie la ceea ce nu ne-a fost oprit, din dragoste şi credinţă pentru Sfânta Fecioară Maria.

No Comments

Deschiderea Oficiala

ASTAZI 23 SEPTEMBRIE A FOST INAUGURATA CANTINA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL